التماس دعا

مطالب مذهبی

شعر شهید

شعری از شهید محمد تورجی زاده

هیهات، مصیبتی است تنها ماندن


هنگام رحیل همرهان جا ماندن


سخت است زمان هجرت هم قفسان


مبهوت قفس شدن ز ره واماندن


در چون و چرای حسرت هستی تا چند


تاچند اسیر خودسری‌ها ماندن


در حسرت پر کشیدن از دام وجود


ماندیم و نبود در خور ما ماندن


مشتاق رحیل و بال و پر سوخته‌ایم


سخت است در این سرا خدایا ماندن

برچسب‌ها: شعر شهید, شعر شهید محمد تورجی زاده, شعر مذهبی, شعر شهادت, مطلب در مورد شهید و شهادت
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محجبه